Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του γενικού γραμματέα του Ε.Α.Κ.