Το Ενωτικό Δημοψήφισμα, η εθνική παρακμή και ο Εθνικισμός μας