Εκάς οι Βέβηλοι

Αγαπητοί Συνέλληνες.

Ξημέρωσε η μεγαλύτερη μέρα της Ιστορίας του Κυπριακού Ελληνισμού και μία από τις μεγαλύτερες μέρες του σύμπαντος Ελληνισμού. Μια ιστορική επέτειος, η οποία, πράγματι, χωρίς υπερβολή μπορεί να γραφεί στις χρυσές δέλτους της Εθνικής μας Ιστορίας, διότι αποτελεί μίαν επέτειο με ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό που λίγες ανάλογες εθνικές επέτειοι το έχουν. Το χαρακτηριστικό της αγνότητας και της έλλειψης εμφύλιας έριδας μεταξύ των αγωνιστών. Στιγμές παλικαριάς και αυτοθυσίας έχουν να αναδείξουν όλες οι εθνικές μας επέτειοι, ελάχιστες είναι όμως αυτές που δεν αμαυρώθηκαν από το σαράκι της, κατά τον ποιητή, διχόνοιας της δολερής.

Πρώτη και καλύτερη μεταξύ αυτών, η Αγία και Ιερή επέτειος της 1ης Απριλιού 1955. Σε αυτή, την τελευταία ένδοξη επέτειο των Πανελλήνων, λαμπάδες άσβεστες οι Αρχάγγελοι της Λευτεριάς οδοδείχνουν την ιστορική μας πορεία και στοχεύουν τον Ιερό Σκοπό της απελευθέρωσης και αποκατάστασης των Εθνικών Εδαφών. Το σύνολο του λαού και σύμπαν το Έθνος δικαιούται, οφείλει και υποχρεούται να μεθέξη της άχραντης τιμής του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 1ης Απριλίου.

Αυτοί που δεν δικαιούνται να εορτάσουν τη σημερινή εθνική επέτειο είναι οι εθνοκάπηλοι βέβηλοι, οι οποίοι καπηλεύονται τη θυσία των ηρωομαρτύρων της Λευτεριάς εκφωνώντας λογίδρια προς άγραν ψήφων στα εθνικόφρονα σωματεία, ενώ την ίδια στιγμή, ως αναίσχυντοι προπέτες σπεύδουν να προσκυνήσουν τον πάτρωνά τους Ακιτζίν, στη Βουλή, καταργώντας το νομοθέτημα του εορτασμού του Ενωτικού δημοψηφίσματος. Τα ουτιδανά αυτά ανθρωπάκια τα οποία σκυλεύουν τη μνήμη των ηρώων Ελλήνων-Τραντελλήνων, οι οποίοι γονάτισαν τον κατακτητή τον ταπείνωσαν και τον εκδίωξαν από τον Τόπο, καμία θέση δεν έχουν στον εορτασμό της εθνικής επετείου.

Δεν την πιστεύουν και δεν τους ανήκει. Καλό για τους ίδιους και καλύτερο για τους πράγματι κοινωνούς των Ιερών Ναμάτων της ΕΟΚΑ και Αρίστων, καλύτερο για τους κοινωνούς της εθνικής επετείου και ότι αυτή νοηματοδοτεί, οι σκυλευτές των Ηρώων να μείνουν μακρυά και τώρα και του λοιπού από ανάλογους εορτασμούς. Είναι ανεπιθύμητοι και αν δεν το εμπεδώσουν οφείλουν να τους το υποδείξουν οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ. Αν δεν το πράξουν θα τους το υποδείξουν εμπράκτως οι φάλαγγες των πραγματικώς Ελλήνων Εθνικιστών και όχι βέβαια οι νεοκάπηλοι πολιτικάντηδες της Βουλής, οι οποίοι, και αυτοί, θεωρώντας ότι γίνονται αρεστότεροι στον συρφετό των απαχαυνωμένων, σπεύδουν να αποκηρύξουν την Ένωση.

Θα τους το υποδείξουν λοιπόν οι πραγματικοί εθνικιστές οι οποίοι σε κάθε λεπτό της βιοτής τους βιώνουν το νόημα των αγώνων και ως στόχο ζωής και ύπαρξης έχουν την ολοκλήρωση αυτού του Αγώνα, όπως την οραματίσθηκε ο Αρχηγός Διγενής και οι ημίθεοι ήρωες εθνομάρτυρες Αρχάγγελοιο της Λευτεριάς. Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ συνεχίζεται.

ΖΗΤΩ Η ΝΙΚΗ