Δελτίο Τύπου για τις τουρκικές παραβιάσεις του FIR Λευκωσίας