Ο Τελευταίος των Γενναίων, Ταξίαρχος εα Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος