Η ΜΑΛΘΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ