Η παρέλαση των κίναιδων είναι το βαρόμετρο της παρακμής