ΕΙΣ ΟΙΩΝΌΣ ΆΡΙΣΤΟΣ ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ

 

«…ἀλκὴν δ’ εὐδόκιμον Mαραθώνιον ἄλσος ἄν εἴποι»…

“Για την ευδόκιμο αλκή του (Αισχύλου) ας μιλήσει το άλσος του Μαραθώνα”

Συμφώνως της επιθυμίας του μεγάλου τραγικού ποιητή, Αισχύλου, το ανωτέρω επίγραμμα ανεγγράφη επί του τάφου του. Ο μεγάλος τραγικός θεωρούσε την πολεμική δράση του στη Μάχη του Μαραθώνα ως σπουδαιότερη από την προσφορά του ως τραγικού. Διότι ο Ελληνικός πολιτισμός είχε και πρόβαλλε ως υπέρτατο ιδεώδες “το ηρωικό ήθος” και το πρότυπο του ενάρετου ηγέτη ήταν ο φιλόσοφος στρατηγός.

Ωστόσο, στις ημέρες της σήψης και της παρακμής, στην εκπουστησμένη κοινωνία, την οποία καθιέρωσαν οι εωσφορικές δυνάμεις, φυγόστρατοι και αστράτευτοι έχουν το θράσος να προβάλλουν σαν εθνικιστές ηγέτες!

Εμείς όμως, ταπεινοί και ελάχιστοι απόγονοι ενδόξων προγόνων είμαστε περήφανοι που υπηρέτησαμε το Έθνος μας εν όπλοις. Είναι για μας υπέρτατη τιμή ότι υπήρξαμε ένοπλοι φρουροί του Έθνους μας.

Ας ακολουθήσουν το παράδειγμα των ενδόξων προγόνων μας οι άλκιμοι νέοι μας! Όπως εξ άλλου το δίδαξε και ο Όμηρος:

“Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης”