Ο Τούρκος γιοφύριν τζι΄ άν γενή, που πάνω του μεν ρέξης