Τα αγράμματα Ελαμόγια και οι καθεστωτικοί παραχαράκτες