Ευρωεκλογές 2019 – Ποία Ευρώπη θέλουμε-οι Πέντε Πυλώνες

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία.
1. Μένουμε στην Ε.Ε. και προσπαθούμε να αντιστρέψουμε την πορεία της λεγόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που τείνει στην γιγάντωση κεντρικών εξουσιών.
2. Επιδιώκουμε μια ευρωπαϊκή συμπολιτεία όπου δεν θα υπάρχει κανένα ανεξάρτητο και αυτόνομο κέντρο αποφάσεων παρά μόνο θεσμοί που αναλαμβάνουν δοτές και ελεγχόμενες αρμοδιότητες από τα κράτη μέλη. Θέλουμε, δηλαδή, να ερμηνεύονται πιο αυστηρά και με γνώμονα το εθνικό συμφέρον οι συνταγματικές αρχές της Ευρώπης, ήτοι αυτές της δοτής αρμοδιότητας, της επικουρικότητας, και της αναλογικότητας. Στα πλαίσια αυτά θα ζητήσουμε τροπολογία που να αφαιρεί κάθε φράση ή έννοια που εννοεί ή υπονοεί πως η Ένωση έχει ως αυτοσκοπό της την ολονέν περαιτέρω συγκέντρωση εξουσιών. Κάτι που αποτυπώνεται στο Άρθρο 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την πρόνοια περί της «διαρκώς στενότερης ένωσης».
3. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία να πολλαπλασιάζει την ισχύ και την κυριαρχία μας και όχι να την αφαιρεί μετατρέποντας μας σε πειραματική ζώνη μιας ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας-τραπεζοκρατίας ή των βιομηχανικών χωρών του βορρά υπο το πρίσμα αδυσώπητων καπιταλιστικών μηχανισμών. 4. Θέλουμε να αποσείσουμε τον έλεγχο εκ των Βρυξελλών επι της δημοσιονομικής μας πολιτικής. Διότι θέλουμε να αλλάξουμε το τραπεζικό σύστημα εκ βάθρων και να κατευθύνουμε κεφάλαια προς τις λαϊκές παραγωγικές βάσεις ενάντια στην πολιτική λιτότητας που μας επιβάλλει η Ε.Ε. αλλά και αλλάζοντας το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: Αξιοποίηση της στρατηγικής Μόνιμων Διαρθρομένων Συνεργασιών.
1. Έχουμε στόχο την δημιουργία ενός νέου κέντρου πέριξ της Ελλάδος που θα φέρει σε αμυντική συνεργασία την Νότια Ευρώπη με τα Βαλκάνια.
2. Θέλουμε μέσα από αυτή την στρατιωτική συνεργασία να ανοίξουμε φιλικές σχέσεις με την Μέση Ανατολή και με την Αφρική αντιτιθέμενοι στον Γαλλικό ιμπεριαλισμό και εν γένει στις αυθαιρεσίες και παρεμβάσεις του Γαλλογερμανικού άξονα με αποτέλεσμα να γινόμαστε εμείς οι πρώτοι αποδέκτες μεταναστών και προσφύγων.
3. Θα διευρύνουμε τις αμυντικές συνεργασίες του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ με χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Σερβία και θα ανοιχτούμε και προς την Ρωσική Ομοσπονδία με την οποία θέλουμε να διατηρούμε τις καλύτερες σχέσεις. 4. Αρνούμαστε το δόγμα “Ανήκομεν στην Δύση”. Εμείς ανήκουμε στην Ελλάδα, στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιφέρεια, και έχουμε όραμα μας το ΚΟΙΝΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που θα ξαναφέρει τους έλληνες στην Μαύρη θάλασσα στην Αφρική και την Μέση Ανατολή στα πλαίσια μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τους λαούς αυτούς κόντρα σε ξένους ιμπεριαλισμούς και αποικιοκρατικές επεκτάσεις. Επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε στους λαούς της περιοχής μας το ιδεώδες της γεωπολιτικής αυτοδυναμίας και της από κοινού απαγκίστρωσης μας από ηγεμονισμούς και στρατηγήματα άλλων.
ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: Αντίθεση στην αγροτική πολιτική της Ε.Ε.
1. Θέλουμε να αποδεσμευτούμε ως Κύπρος από την αγροτική πολιτική της Ε.Ε. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε αυτόνομα την γη μας με δικές μας οικοσυστημικές μεθόδους αναπτύσσοντας τις παραδοσιακές καλλιέργειες.
2. Σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε τον θεσμό της κυλιόμενης ιδιοκτησίας όπου αδρανούσες αγροτικές γαίες θα αλλάζουν ιδιοκτησία με στόχο την αξιοποίηση τους και σε συνεργασία με ένα δικό μας κέντρο σχεδιασμού.
3. Οι εφαρμογές της οικοσυστημικής καλλιέργειας θα επιτρέψουν επίσης την ενδυνάμωση του τομέα της κτηνοτροφίας, ενώ θα βοηθήσουν τον κόσμο να μείνει κοντά στη γη του. Να αναστρέψουμε την μανία της αστικοποίησης που δημιουργεί αυξητικές πιέσεις στα ενοίκια, ενώ ο πολύς ο κόσμος αναγκάζεται να δουλέψει για μισθούς πείνας υπό επισφαλής συνθήκες εργασίας. Η αστυφιλία συνεισφέρει στην αποδυνάμωση των κοινοτήτων μας, κι άρα στην αποδυνάμωση του κάθε ένα από εμάς χωριστά.
4. Με την αρωγή της επιστημονικής γνώσης και συμμετοχή της κρατικής τράπεζας παραγωγικών επενδύσεων που θα δημιουργήσουμε, θα στήσουμε μια ισχυρή παραγωγική και μεταποιητική βιομηχανία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
5. Στα πλαίσια της αυτόνομης ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα θα εφαρμόσουμε πολιτική ανανεώσιμων πηγών ενεργείας με στόχο την αυτονομία σε ενέργεια όλων των παραγωγικών μας συγκροτημάτων. 6. Θα αντισταθούμε στη τσιφλικοποίηση της αγροτικής γης που είναι το αποτέλεσμα της καταστροφής των αγροτικών κοινοτήτων και της αστυφιλίας και θα ζωντανέψουμε ξανά τις αγροτικές κοινότητες.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: Στήριξη της στρατηγικής της απελευθέρωσης.
1.Θα περάσουμε προς όλα τα φόρα της Ε.Ε. και τα κράτη μέλη αυτής την Νέα Στρατηγική της απελευθέρωσης και θα αναζητήσουμε φίλους και συμμάχους στον απελευθερωτικό μας αγώνα.
2. Κεντρικός άξονας αυτής της στρατηγικής είναι η ΕΝΤΑΞΗ της Κύπρου στην Ελληνική Δημοκρατία η οποία εδράζεται στην αυτοδιάθεση μας και στη γεωπολιτική αναγκαιότητα. Η ενδυνάμωση της Κύπρου είναι προϋπόθεση για την απελευθέρωση. Ωστόσο η ίδια η ένταξη της Κύπρου στην Ελληνική Δημοκρατία δεν εξαρτάται από τρίτους, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τα άλλα κράτη-μέλη της, ούτε άλλους διεθνής οργανισμούς. Αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο.
3. Ως εκ τούτου θα καταγγείλουμε την πολιτική του απομονωτισμού και της υποταγής , θα διαγράψουμε όλες τις μειοδοτικές συμφωνίες που έγιναν με τους κατακτητές και θα χαράξουμε νέα πορεία.
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: Πολιτειακή αναθέσμιση.
1.Να σπείρουμε την ιδέα της πολιτειακής αναθέσμισης και να βρούμε συναγωνιστές σε όλη την Ευρώπη για την εγκαθίδρυση του Εθνικού κοινοτισμού και κοινωνισμού όπου η πολιτική δομή της κοινωνίας δεν θα στηρίζεται στο αφηρημένο και αποπλαισιωμένο άτομο αλλά στις ζώσες κοινότητες που θα αποτελούνται από πολίτες -ιδιοκτήτες-οπλίτες.
2. Ενάντια στο ισχύον συγκεντρωτικό κράτος και την κοινοβουλευτική κομματοκρατία θα προτείνουμε το αποκεντρωμένο νομοθετικό σύστημα στη βάση της τοπικής λαϊκής συνέλευσης (ΑΠΕΛΛΑ) που με ανακλητούς αντιπροσώπους θα απαρτίζει τα επαρχιακά νομοθετικά σώματα που θα παραχωρούν δοτές αρμοδιότητες σε ένα κεντρικό νομοθετικό σώμα επικράτειας καθώς και στην εκτελεστική εξουσία που θα είναι απλά το όργανο πραγμάτωσης της λαϊκής πολυκεντρικής νομοθετικής εξουσίας καθώς και όλα τα άλλα θεσμικά όργανα όπως είναι η αστυνομία, η κεντρική τράπεζα και η διοίκηση χωρίς κανένα δικαίωμα αυθαιρεσίας. Ύπατος νομοθέτης και κυβερνήτης θα είναι ο εργαζόμενος ένοπλος λαός που θα έχει μερτικό στην ιδιοκτησία γης και στέγης. Ούτε ένας προλετάριος , ούτε ένας φτωχός και αδικημένος. 3. Θα δημιουργήσουμε ένα διεθνικό πανευρωπαϊκό μέτωπο αντίστασης των λαϊκών παραγωγικών δυνάμεων των εθνών μας με τελικό σκοπό την απαλλοτρίωση της ληστρικής παρασιτικής ολιγαρχίας-πλουτοκρατίας και τραπεζοκρατίας που δημιούργησε το τυραννικό ταξικό κράτος. Για να μετατρέψουμε τις πατρίδες μας από κάτεργα και δεσμωτήρια που είναι σήμερα σε τόπους δικαιοσύνης, δυνάμεως και ευδαιμονίας για όλους τους πολίτες σε συνθήκες ισονομίας , ισοπολιτείας και ισηγορίας.