Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΤΟ ΑΚΌΛΟΥΘΟ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΥΡΟΥ, Ο ΟΠΟΊΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΕ ΤΟ 2013. ΤΟ ΑΛΊΕΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΒΑΘΟΣ”. Ο ΝΤΑΒΟΎΤΟΓΛΟΥ, ΤΟ ΕΚΛΕΨΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΟΥΚΥΔΊΔΗ.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΏ
Το παρόν και μέλλον του Ελληνισμού είναι το γινόμενο μιας εξίσωσης, η οποία φέρει το όνομα Εθνική Ισχύς (Ε.Ι.).
Η εξίσωση προσθέτει εφτά παράγοντες τους οποίους στη συνέχεια τους πολλαπλασιάζει με άλλους τρεις παράγοντες.
Οι τέσσερις πρώτοι παράγοντες συναποτελούν τα Σ Τ Α Θ Ε Ρ Α Δεδομένα (Σ.Δ.) μίας χώρας και είναι:
(α) η Ιστορία,
(β) η Γεωγραφία,
(γ) ο Πληθυσμός και
(δ) ο Πολιτισμός.
Οι επόμενοι παράγοντες συναποτελουν τα Δυναμικά Δεδομένα (Δ.Δ.) και είναι:
(i) η Οικονομική Ικανότητα,
(ii) η Τεχνολογική Ικανότητα και
(iii) η Στρατιωτική Ικανότητα.
Προστιθέμενα αυτά τα εφτά μεγέθη, (Ιστ.+Γεωγ.+Πληθσμ.+Πολτσμ.) + (Οικ.Ικ.+Τεχ.Ικ.+Στρ.Ικ.) από μόνα τους, (Σ.Δ.+Δ.Δ.), δεν παράγουν καμιά εθνική ισχύ. Aπαραιτήτως πρέπει να πολλαπλασιασθούν επί τριών σπουδαιότατων πολλαπλασιαστών, μεταξύ τους πολλαπλασιαζομένων, δηλαδή:
(1) Τη Στρατηγική Νοοτροπία (Σ.Ν).,
(2) τον Στρατηγικό Σχεδιασμό (Σ.Σ.) και
(3) την Πολιτική Βούληση (Π.Β.)
Έτσι η εξίσωση που παράγει γινόμενο την Εθνική Ισχύ είναι: Ε.Ι.= (Σ.Δ.+ Δ.Δ.) x (Σ.Ν. x Σ.Σ. x Π.Β.).
Είναι γνωστόν ότι στην αριθμητική πράξη του πολλαπλασιασμού, όποιον αριθμό πολλαπλασιάσεις επί το μηδέν, μηδενικό βγαίνει το γινόμενο.
ΣΤΟΝ Ελληνισμό, γενικώς, οι τρεις πολλαπλασιαστές της εξίσωσης, δηλαδή οι:
(1) Στρατηγική Νοοτροπία,
(2) Στρατηγικός Σχεδιασμός και (
3) Πολιτική Βούληση,
οι οποίοι επαφίενται στην πολιτική και κομματική ηγεσία, την οποία η άβουλη ψηφομάζα εκλέγει, είναι μηδενικού περιεχομένου. Είναι ανεπαρκείς μέχρι ανύπαρκτοι.Αποδεδειγμένα σε όλα τα επίπεδα! Και σε επίπεδο Κομμάτων και σε επίπεδο Βουλών και σε επίπεδο Κυβερνήσεων.
Γι’ αυτό οι δύο χώρες του Ελληνισμού παράγουν μηδέν εθνική ισχύ.
Τέλος συζήτησης