Παρέμβαση του ΕΑΚ κατά των παράνομων δημοπρασιών

Αντιπροσωπεία του Εθνικιστικού Απελευθερωτικού  Κινήματος παρευρέθη σήμερα,  αφού εκλήθη προς τούτο από δεινοπαθούντα συμπατριώτη μας, στο χώρο, όπου η ληστρική τράπεζα θα εκποιούσε την περιουσία του. Το ΕΑΚ διαμαρτυρήθηκε προς τον έχοντα τον έλεγχο του πλειστηριασμού, για την αντιλαϊκή και τη ληστρική επιλογή της Τράπεζας.

Το ΕΑΚ προτίθεται να απαιτήσει, από τη διεφθαρμένη Βουλή, άρση της τοκογλυφικής νομοθεσίας, η οποία φιλελευθεροποίησε τον τόκο και πλέον οι τράπεζες ασύδοτα και ληστρικά επέπεσαν, σαν αρπακτικά, επί της περιουσίας των συμπατριωτών μας.

Είναι χαρακτηριστική η ληστρική πρακτική της τράπεζας, στη σημερινή περίπτωση του συμπατριώτη μας, όπου η τράπεζα δάνεισε προς αυτόν το συνολικό ποσό £250.000, αυτός πλήρωσε προς την τράπεζα το ποσό  200.000 και η τράπεζα σήμερα διατείνεται ότι της οφείλει €1.200.000. Ναι, συμπατριώτες, ένα εκατομμύριο, διακόσιες χιλιάδες.

Ο πλειστηριασμός της περιουσίας του συμπατριώτη μας αποφεύχθηκε επί του παρόντος, επειδή δεν πλειοδότησε κανείς.